Redactie

Vragen of tips?

Voor abonnementen, bestellingen, adreswijzigingen en bezorgingen, neem contact op via publiciteit@santosonline.nl.

De redactie is te bereiken via redactie@santosonline.nl.

Hoewel de uitgever zijn uiterste best heeft gedaan alle rechthebbenden van het fotomateriaal te achterhalen, is het mogelijk dat hierbij in gebreke is gebleven. In dat geval verzoeken wij om de uitgever daarvan in kennis te stellen.